หน้าแรก
 

ชาวสวนมะม่วง มะยงชิดพิจิตรขายดีรับทรัพย์ไร่ละ 1 แสน

 
มะปรางสวนลุงจวน,ป้าไพ  ท่ากระทู้ จ.พิจิตร

                     วันที่ 5 มี.ค. 2555 นายจวนและนางประไพ เสวกวิหารี อายุ 62 ปี ชาวสวนมะม่วง-มะยงชิด หมู่ 5 บ้านท่ากระทู้ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดเผยว่าจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปีนี้ ทำให้ไม้ผลไม่ออกผลผลิตเหมือนอย่างเช่นปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผลผลิตขาดตลาดและตลาดผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น แต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้กำลังการซื้อเป็นของกิน-ของฝากลดน้อยลง แต่ก็ยังสามารถพยุงเศรษฐกิจของชาวสวนอยู่ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปลูกไม้ผล 1 ไร่ มีรายได้ดีกว่าทำนา 5 ไร่ โดย คุณป้าประไพ เล่าให้ฟังว่าเลิกทำนาแล้วใช้พื้นที่ 5 ไร่ หันมาปลูกมะยงชิดจำนวน 250 ต้น ดูแลรักษาด้วยแรงงาน สองคนตายาย ใช้ระยะเวลาปลูก 5 ปี จึงเก็บผลผลิตได้ ซึ่งมะยงชิดต้นหนึ่งๆ จะเก็บผลผลิตได้ปีละ 2 ครั้ง รวมได้ผลผลิต 100 กก. เป็นอย่างน้อย จำหน่ายขายปลีก-ส่ง ได้ราคา กก.ละ 100 บาท เป็นอย่างต่ำ จึงทำให้ปลูกมะยงชิด 1 ไร่ มีรายได้ 10,000 บาท / ต้น / ปี  ซึ่งตนเองปลูก 250 ต้น ก็มีรายได้มีกำไรปีละเป็นแสนบาท ซึ่งดีกว่าทำนาถึง 5 เท่า แต่ก็ต้องเหนื่อยกว่าทำนาหลายเท่า

สวนมะปรางป้าไพ,ลุงจวน ท่ากระทู้นายจวนและนางประไพ เสวกวิหารี อายุ 62 ปี ชาวสวนมะม่วง-มะยงชิด หมู่ 5 บ้านท่ากระทู้ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

                    ซึ่งในปีนี้มีนักท่องเที่ยวและลูกค้าขาประจำมาจองขอซื้อและเข้ามาเลือกเก็บผลผลิตเองถึงในสวน ซึ่งก็จะใช้วิธีลดแลกแจกแถมแบบเป็นกันเอง เพราะมะม่วง-มะยงชิด ในสวนของตนปลูกแบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่มีการฉีดสารเคมีจึงทำให้ได้รับความนิยมและขายดีในช่วงนี้ ซึ่งผลผลิตของ จ.พิจิตร  ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 ผลผลิตจะออกมากครอบคลุมทั้งจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมะยงชิดราว 4 พันไร่ ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกก็จะปลูกมากถึง 25,000 ไร่ ในเขต อ.สากเหล็ก ดังกล่าว ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดในวันที่ 7-11 มี.ค. 55 อบจ.พิจิตรก็จะจัดงานของดีเมืองพิจิตร มะยงชิด-ชวนชม ปี 2555 ขึ้น ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร โดยภายในงานจะจัดให้มีผู้ผลิตที่เป็นชาวสวนไม้ผลได้นำผลผลิตและกิ่งพันธุ์มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคได้เลือกซื้อ เลือกชิม เลือกชม กันอย่างจุใจในราคาพิเศษอีกด้วย...งานนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด

สำหรับท่านใดที่ต้องการเยี่ยมชมสวนหรือซื้อผลผลิตและกิ่งพันธุ์มะยงชิดสามารถติดต่อโดยตรงกับเกษตรกรที่มีรายนามดังต่อไปนี้
1.นายประหยัด 089-5630464  พื้นที่ปลูก 7 ไร่
2.นายวิน  081-8097008 พื้นที่ปลูก 10 ไร่
3.นายเสวก 085-0527730 พื้นที่ปลูก 10ไร่
4.นายสุชิน  081-6049729
5.นายแม้น 087-9604855
6.นางนันทา 085-5934502
7.นางจรรยาลักษณ์ 089-5309349 พื้นที่ปลูก 5 ไร่
8.นายบุญธรรม 089-2697271  พื้นที่ปลูก 10 ไร่
9.นายวุฒิชัย 081-9721231
10.นายสุวพัชร 089-7035089 พื้นที่ปลูก 19 ไร่
11.นายอนันทร 087-5812621 พื้นที่ปลูก 2 ไร่
12.นายณรงค์  087-1974388 พื้นที่ปลูก 2 ไร่
13.นายอดุลย์ 089-6381900 พื้นที่ปลูก 2 ไร่
14.นายสมชาย 087-8397459
15.พ.ต.ท.นิคม 056-611348 พื้นที่ปลูก 10 ไร่
16.นายบัญเชิญ 086-2087488 พื้นที่ปลูก 2 ไร่            
17.นายบันเทิง 056-697129 พื้นที่ปลูก 4 ไร่
18.นายวิศาล 089-7082051 พื้นที่ปลูก 18 ไร่
19.นายณัฐพล 089-9537310 พื้นที่ปลูก 3 ไร่
20.นายไพบูลย์ 082-0081594 พื้นที่ปลูก 40 ไร่
21.นายกิตติศักดิ์ 083-6248883 พื้นที่ปลูก 8 ไร่
22.นายสิทธิเดช 089-8577067
23.นางประมาณ 081-9713522 พื้นที่ปลูก 10 ไร่
24.นางประนอม 081-0375522
25.นายสมบัติ บัวผัน 085-7292250 พื้นที่ปลูก 150 ไร่
26.นางละเอียด 086-6795624  พื้นที่ปลูก 14 ไร่
27.นายสุเทพ 087-2037896 พื้นที่ปลูก 10 ไร่
28.นายสุเทพ 081-8877192 พื้นที่ปลูก 15 ไร่
29.นางเจียน 056-674074 พื้นที่ปลูก 6 งาน
30.นายคงเดช 086-2116838 พื้นที่ปลูก 5 ไร่
31.นายออด 084-8113327 พื้นที่ปลูก 10 ไร่
32.นายนคร บัวผัน 086-2067205 พื้นที่ปลูก 36 ไร่
33.นายสุนทร 089-2703903 พื้นที่ปลูก 10 ไร่
34.นายสมจิตร บัวผัน 082-9720671 พื้นที่ปลูก 100 ไร่
35.นายอมร บัวผัน  081-2808162 , 055-291122 พื้นที่ปลูก 50 ไร่
36.นายประสงค์ 086-2053833 พื้นที่ปลูก 8ไร่
37.นายวิบูลย์ 080-0089720 พื้นที่ปลูก 20 ไร่
38.สวนภัทรเมธ  081-7253263 , 056-699065 พื้นที่ปลูก 10 ไร่
 
แบ่งปันข่าว |