หน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

109 ปี อำเภอบางมูลนากพิจิตร เตรียมจัดงานใหญ่เทิดพระเกียรติในหลวง

 
เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 109 ปี อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เตรียมจัดงานใหญ่ย้อนยุคเมืองแห่งการค้าขายตามรอยเสด็จประภาสต้น ร.5 จัดงานใหญ่ 14 – 15 มิ.ย. 53
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  นายอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า อำเภอบางมูลนากเป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตรที่มีพื้นที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำน่าน ซึ่งในอดีตใช้เป็นเส้นทางสัญจรค้าขายทางน้ำที่มีความเจริญมาก อีกทั้ง เป็นเมืองที่มีพ่อค้าคหบดีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในสมัยก่อนเมื่อ 109 ปี มีประวัติศาสตร์ในจดหมายเหตุกรุงศรีบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประภาสต้นมาที่อำเภอบางมูลนาก โดยมีจารึกไว้ในพระราชหัตถเลขาของพระองค์ท่านที่มาประทับแรมที่อำเภอบางมูลนากด้วย
นายณรงศักดิ์  หอมมาลัย  นายอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 
          ดังนั้น ในปีนี้เนื่องในปีมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงครองราชย์บรมราชาภิเษกครบ 60 ปี และถือว่าเป็นปีที่ครบ 109 ปี ที่ ร.5 พระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่อำเภอบางมูลนากดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ชาวจังหวัดพิจิตรจึงได้พร้อมใจกันจะจัดงานย้อนยุค 109 ปีขึ้นในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณตลาดเก่าแก่ของอำเภอบางมูลนาก
          โดยภายในงานจะจัดให้มีนิทรรศการบ้านเก่าเล่าเรื่อง ตำนานอาหารไทยโบราณ ขบวนแห่ในการเสด็จประภาสต้นของ ร.5 ในยุคอดีต พร้อมทั้ง รณรงค์การแต่งกายให้คลายกับยุคสมัยในอดีตกาล ซึ่งการจัดงานดังกล่าวทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ร.5 ขึ้นสู่แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนากอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวไทยและชาวพิจิตรที่ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมท่องเที่ยวงาน 109 ปี รำลึกประวัติศาสตร์ตามรอยประภาสต้น ร.5 ดังกล่าว
| หน้าแรก | สิทธิ์พจน์  เกบุ้ย บรรณาธิการข่าว
 มือถือ 081-8872449 email: 
sittpoj_news1@hotmail.com