หน้าแรก
 
ศิริวัฒน์รมช.พาณิชย์ทำหลากหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“วันแม่แห่งชาติ”ที่พิจิตรบ้านเกิด
 

                    วันที่ 10 ส.ค. 2555 นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ พร้อมด้วย นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร ผู้ว่าฯพิจิตร และ นายณรงค์  เกตุสุวรรณ ประมงจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นวันแม่แห่งชาติ ขึ้นที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎ์สุขใจ”โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ เช่น ปลาม้า ปลากราย ปลาจีน ปลาแรด ปลาแขยง ปลาหมู ปลาสวาย ปลาตะเพียน จำนวนกว่า 2 แสนตัวลงในบึงสามบึงบาตรที่มีพื้นที่ 70 ไร่ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนประจำหมู่บ้าน โดยบึงสามบึงบาตรแห่งนี้มีคณะกรรมการหมู่บ้านและพระภิกษุสงฆ์ที่มีวัดอยู่ติดกับบึงดังกล่าวดูแลเป็นอย่างดีและมีการห้ามจับปลาอย่างเด็ดขาด แต่จะจับปลาไปเป็นอาหารได้ก็ต่อเมื่อปลาโตเต็มที่ ซึ่งทุกๆ 2 ปี ก็จะเปิดให้ชาวบ้านมาแข่งทอดแห โดยเก็บค่าแข่งขันแหปากละ 100 บาท ใครมีฝีมือก็ได้ปลาเอาไปกินมากหน่อย ใครมีฝีมือการทอดแหน้อยก็อาจได้ปลาน้อยลง แต่ก็ไม่เคยมีใครกลับบ้านมือเปล่า ส่วนเงินที่ได้จากการแข่งขันครั้งละ 2-3 แสนบาท ก็จะนำมาใช้บูรณะ วัด – โรงเรียน – สถานีอนามัยต่างๆ จึงนับเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคประชาชน

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ทำหลากหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”ที่พิจิตรบ้านเกิด
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ทำหลากหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”ที่พิจิตรบ้านเกิดนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ทำหลากหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”ที่พิจิตรบ้านเกิดนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ทำหลากหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”ที่พิจิตรบ้านเกิด
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ และ สจ.ต่อศักดิ์ ( เขตตะพานหิน ) ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ และ กำนันศักดิ์ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
                      ซึ่งในการนี้ นายศิริวัฒน์  รมช.พาณิชย์ ยังได้แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนในทุกหมู่บ้านให้นำไปปล่อยลงยังแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งนี้เพื่อเดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชน กลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน รวมจำนวนกว่า 500 คน ที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้นานาชนิดที่บริเวณรอบบึง บึงสามบึงบาตรอีกด้วย
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ พร้อมด้วย นายณรงค์ เกตุสุวรรณ ประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม“พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
                      จากนั้น นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ได้เดินทางไปร่วมกับนายนายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เพื่อทำการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 107 โรงเรียน จำนวน 400 ทุน ๆละ 500 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากชมรมเรารักพิจิตรที่มี นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร เป็นประธานชมรม โดยได้รับการบริจาคมาจากหลายภาคส่วนเพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษากับเด็กๆ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่ด้วยเช่นกัน
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายนิรันดร์ เลขาสส.นราพัฒน์ ,สจ.ต่อศักดิ์ ( เขตตะพานหิน ) ,กำนันศักดิ์ ร่วมกิจกรรม ปล่อยปลา ปลูกป่า ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมกับนายนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เพื่อทำการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 107 โรงเรียน จำนวน 400 ทุน ๆละ 500 บาทนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมกับนายนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เพื่อทำการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 107 โรงเรียน จำนวน 400 ทุน ๆละ 500 บาท
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมกับนายนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เพื่อทำการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 107 โรงเรียน จำนวน 400 ทุน ๆละ 500 บาทนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมกับนายนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เพื่อทำการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 107 โรงเรียน จำนวน 400 ทุน ๆละ 500 บาทนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมกับนายนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เพื่อทำการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 107 โรงเรียน จำนวน 400 ทุน ๆละ 500 บาท
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ พร้อมด้วย นายณรงค์ เกตุสุวรรณ ประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม“พลิกฟื้นพันธุ์ปลา ประชาราษฎร์สุขใจ”ที่บริเวณบึงสามบึงบาตร หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
                      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า...ในช่วงวันแม่แห่งชาติ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ได้ถือโอกาสนี้ลงพบปะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวัน “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” และทำหลากหลายกิจกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของ นายศิริวัฒน์ “ลูกยอด” ดังกล่าวอีกด้วย
 
แบ่งปันข่าว |