หน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หยุดชั่วคราวโรงไฟฟ้าชีวมวล
เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ พลังแกลบพิจิตร...วิกฤติ  วัตถุดิบขาดแคลน

 

หยุดชั่วคราว...โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังแกลบวิกฤติหนัก  เหตุวัตถุดิบขาดแคลน ประกาศ หยุดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า  หวั่นกระทบต่อระบบความมั่นคงของสาธารณูปโภค  เหตุรัฐปล่อยผุดโรงงานแย่งกันใช้วัตถุดิบ แนะ ก.พลังงานและภาครัฐต้องทบทวนนโยบายการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เป็นระบบ

             วันนี้ 12 ต.ค. 52 นายนที  สิทธิประศาสน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด หรือโรงผลิตไฟฟ้าพลังแกลบ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  ได้เปิดเผยว่า  ขณะนี้โรงไฟฟ้ากำลังประสบปัญหาวิกฤติขาดแคลนแกลบ  ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากการแปรรูปข้าวเปลือก  โดยที่โรงงานดังกล่าว  จะใช้แกลบเป็นวัตถุดิบผลิตกระแสไฟฟ้า  มากถึงวันละ  550 ตันต่อวัน  โดยจะรับซื้อจากโรงสีในเขตจังหวัดพิจิตร  นครสวรรค์  พิษณุโลก  ในราคาตันละ 1,050 บาท  ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ  20 เมกะวัตต์  เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อันเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์  และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าว  ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  และโรงสีมีรายได้เพิ่มขึ้น  นอกเหนือจากการทำการเกษตรและการทำโรงสี  แต่ปรากฏว่า  ช่วงนี้แกลบที่ใช้เกิดขาดตลาด  เหตุเป็นเพราะรัฐบาลให้ใบอนุญาตกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลลักษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้น  โดยมิได้มองถึงวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ  ว่าปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทยผลิตข้าวได้ประมาณ 30 ล้านตันต่อปี  ผลิตภัณฑ์แกลบก็จะมีเพียง 6 – 7 ล้านตันต่อปี  ซึ่งต้องจัดสรรการใช้ให้เหมาะสม  ซึ่งนอกจากโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล หรือ โรงไฟฟ้าพลังแกลบจะต้องใช้แกลบเป็นวัตถุดิบแล้ว  โรงงานปูนซีเมนต์  ฟาร์มไก่  โรงเตาเผาอิฐ  และอีกหลายธุรกิจ  ก็ยังมาแย่งใช้แกลบเป็นวัสดุ  จึงทำให้ความต้องการใช้งานมีมากกว่าวัตถุดิบ  จึงเป็นเหตุให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล หรือ โรงงานไฟฟ้าพลังแกลบพิจิตร  ขณะนี้ไม่มีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  จึงต้องสั่งหยุดกิจการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้  และยังคาดว่าอาจจะต้องหยุดยาวไปถึงกลางเดือนพฤศจิกายน  จึงจะมีผลผลิตข้าวเปลือกป้อนเข้าสู่โรงสีเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารและมีแกลบเป็นวัสดุเหลือใช้ขายให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล หรือ โรงงานไฟฟ้าพลังแกลบพิจิตร  ให้สามารถดำเนินกิจการได้อีกครั้ง   แต่ในส่วนของคนงาน  เจ้าหน้าที่  จำนวน 80 คน ทางโรงงานก็ยังคงว่าจ้าง  และจ่ายเงินเดือนให้ตามปกติ  เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้บริหารจะต้องแสดงความรับผิดชอบ

              

นายนที  สิทธิประศาสน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด หรือโรงผลิตไฟฟ้าพลังแกลบ

             นายนที  CEO โรงงานไฟฟ้าชีวมวล เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ หรือ โรงงานไฟฟ้าพลังแกลบพิจิตร  กล่าวว่า  สิ่งที่น่าเป็นห่วงในภาพโดยรวมคือการที่ โรงงานหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ อาจมีผลกระทบต่อระบบความมั่นคง  ของสาธารณูปโภค เพราะการจ่ายกระแสไฟจะต้องนำกระแสไฟบางส่วนมาจากที่อื่น ซึ่งกระแสไฟจะมาตามสายอาจมีผลให้แรงดันไฟฟ้าลดลงหรือสูญหาย ระหว่างการถ่ายเทพลังงาน  ซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดกระแสไฟฟ้าตก  และมีผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ควรต้องมีหม้อแปลงไฟสำรองเป็นตัวป้องกันระบบความปลอดภัย

 

             นอกจากนี้  โครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา  ก็เป็นผลกระทบต่อการขาดแคลนแกลบซึ่งเป็นวัตถุดิบของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล หรือ โรงงานไฟฟ้าพลังแกลบพิจิตร  เพราะรัฐบาลสั่งการให้โรงสีทำการรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนา  แต่ข้าวสารค้างสต็อกขายออกนอกประเทศไม่ได้  ข้าวสารเต็มโกดัง  ข้าวเปลือกที่รับจำนำเข้ามาใหม่จึงไม่มีคำสั่งให้แปรรูปเป็นข้าวสาร  ก็เลยทำให้ไม่มีแกลบหมุนเวียน  จนเป็นเหตุให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล หรือ โรงงานไฟฟ้าพลังแกลบพิจิตร  ต้องหยุดกิจการดังกล่าว

| หน้าแรก | สิทธิ์พจน์  เกบุ้ย บรรณาธิการข่าว
 มือถือ 081-8872449 email: 
sittpoj_news1@hotmail.com