หน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 


 

จัดหางานพิจิตรเปิดตลาดนัดพบแรงงานย่อย
นักศึกษาจบใหม่
- คนตกงานจำนวนมาก สนใจแห่สมัครทดสอบฝีมือ

 
               วันที่ 16 ธ.ค. 52 นางหงษ์ทอง  ชิตพันธ์    จัดหางานจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกับบริษัทห้างร้านเอกชน จัดงานเปิดตลาดนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่4   ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พล่าซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่างงานและนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาใหม่แห่มาสมัครงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรที่จัดขึ้นจำนวนมาก  ซึ่งโครงการเปิดรับสมัครนัดพบแรงงานในครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัดพิจิตรทั้งหมด 1,808 อัตราจำนวน 130 ตำแหน่งใน นอกจากนี้นี้มีบริษัทจังหวัดอยุธยา  และจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 18 บริษัทมาเปิดรับสมัครทดสอบฝีมือแรงงานด้วยตนเองอีก 500 อัตรา  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นแผนชะลอการอพยพแรงงานหลังฤดูการทำนาและหลังจบหลักสูตรการศึกษาใหม่เข้าไปในเมืองหลวง และปริมณฑล

               อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างเพราะบริษัทห้างร้านดังกล่าวมีการเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ  นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรยังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น2 อาชีพคือ การอบรมการทำพิซซ่า  และการอบรมอาชีพเพ้นท์กระดาษเพ้นท์กระถางต้นไม้ ให้เป็นอาชีพเสริมอีกด้วยหากใครสนใจติดต่อสมัครที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรได้ในเวลาทำการ

| หน้าแรก | สิทธิ์พจน์  เกบุ้ย บรรณาธิการข่าว
 มือถือ 081-8872449 email: 
sittpoj_news1@hotmail.com