หน้าแรก

ศูนย์วิจัยข้าวข้าวแนะชาวนาพิจิตรใช้พันธุ์ข้าว กข47 ต้านเพลี้ยแต่ไม่สู้หนาว

 

          วันนี้ 27 ธ.ค. 2553 นางวิไล ปาละวิสุทธิ์ นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เปิดเผยว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของชาวนาพิจิตรและภาคเหนือตอนล่างขณะนี้ คือ เรื่องของการทำนาปรังครั้งที่ 1 ปี 2553/2554 คือ ข้าวอาจจะได้รับความเสียหายจากอากาศที่หนาวเย็น ดังนั้นถ้าชาวนาจะหว่านข้าวในช่วงนี้ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกขอแนะนำพันธุ์ข้าวที่ทนต่ออากาศหนาวเย็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะคอรวงยาว เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 3 กข 31 หรือปทุมธานี 80 รวมถึง กข 39 ข้าวพันธุ์พวกนี้เมื่อกระทบอากาศเย็นในช่วงข้าวกำลังตั้งท้องหรือ ออกดอก ผลผลิตจะไม่เสียหายเพียงแต่ความยาวของเมล็ดจะหดลง แต่ก็มีข้อด้อย คือ ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดังนั้นชาวนาต้องพิจารณาเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับพื้นที่

          ในส่วนของพื้นที่ใดที่กำลังจะทำนาปรังแต่อากาศไม่หนาวเย็น ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกอยากขอแนะนำพันธุ์ข้าวที่มีผลวิจัยและการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด ว่า เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดได้ดี คือ พันธุ์ข้าว กข 47  ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมของชาวนาในแถบจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความต้านทานสู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดี ดังกล่าว